Cena ropy naftowej – Gdy będzie zamieniał się kurs cen ropy naftowej w 2020 roku?

Cena ropy naftowej – Kiedy będzie zmieniał się kurs cen ropy naftowej w 2020 roku? Zmiany cen ropy naftowej są właśnie dla wielu inwestorów ważniejszym czynnikiem przychodzącym na ukierunkowanie globalnego wzrostu niż dane finansowe, bądź i ruchy na rynkach obligacji oraz walutowym.

Cena ropy naftowej – Kiedy będzie zmieniał się kurs cen ropy naftowej w 2020 roku?

Kiedy popyt na ropę naftową rośnie, gospodarka przyspiesza. Przynajmniej rodzi się, że powyższe zdanie jest proste. Nie musi toż stanowić ale zawsze prawda.

Na cenę ropy naftowej nie wpływają wyłącznie zmiany podaży a popytu. Prognoza zawsze ma kompromis pomiędzy jawą i wyobrażeniem, między faktycznym popytem a spekulacjami. Rynek ropy naftowej oferuje inwestorom ogromne szanse.

Ropa naftowa już z kilku dziesięcioleci jest wszechstronnie wykorzystywanym materiałem na świecie, a jej cena posiada spory zysk na międzynarodową gospodarkę. Wielu inwestorów interesują prognozy wzrostu ceny ropy naftowej na lata 2019 i 2020.

Jak zarobić na taniejącej ropie?

W obecnym artykule przeanalizujemy, jakiego wzrostu cen czarnego złota możemy czekać w latach 2019 i 2020. Przyjrzymy się zarówno wskaźnikom fundamentalnym, kiedy i sygnałom technicznym, jakie można wyczytać z wykresów.

Czym jest ropa naftowa?
Ropa naftowa jest z reguły lepką cieczą o szerokim zastosowaniu. Jest używana jako paliwo, smar, izolacja elektryczna, znajduje zastosowanie nawet w przemyśle spożywczym. W bliskim produkcie skoncentrujemy się oczywiście przede wszystkim na ropie naftowej stosowanej jako paliwo napędowe.

Rodzaje ropy naftowej dzielą się pod względem składu i poszczególne typy mogą liczyć ponad sto różnych węglowodorów. Części w jakich dane elementy spotykają się w ścisłej ropie naftowej stanowią o jej naturach i wadach. Ważnym wskaźnikiem jest gęstość API oraz zawartość siarki.

Wysoka zawartość siarki jest szczególnie nieplanowana i odpowiednie są dalsze operacje w toku rafinacji ludzie jej zdjęciu. Stąd też surowa, lekka ropa jest wartościowsza niż kwaśna. Oprócz tego istnieje także większy popyt na prostsze warianty, takie jak benzyna, co robi, że lekkie rodzaje ropy naftowej są ogólnie droższe.

Choć popyt na ciężką ropę naftową występuje w rezultatu wyższego popytu na olej napędowy, najwyższa jest cena lekkiej, surowej ropy, takiej jak Brent i West Texas Intermediate (WTI). Mimo że ostatnie dwa typy nie osiągają najwyższej światowej produkcji, są najważniejsze.

Rodzaje ropy naftowej
Istnieją 2 rodzaje ropy naftowej sprzedawanej jako materiał na rynkach finansowych. Najjaśniejszą a najczęściej handlowaną jest amerykańska ropa naftowa nazywana WTI. Innym znanym rodzajem jest ropa Brent. Każdy rodzaj ropy naftowej tworzy znajoma własną, indywidualną cenę.

West Texas Intermediate (WTI)
Lekka, słodka ropa (WTI) jest wszechstronnie wykorzystywana w amerykańskich rafineriach i uznawana za ważny miernik cen ropy. WTI to przyjemna ropa naftowa o dużym wskaźniku gęstości API również z złą zawartością siarki. Gęstość API określa gęstość danej ropy w porównaniu z wodą. Ropą WTI handlują na długą siłę koncerny naftowe oraz inwestorzy.

Większość transakcji wykonywa się za pośrednictwem futures zapewnianych przez CME Group. Futures na WTI są – już po E-Mini i ZN futures – najpopularniejszymi futures na świecie

WSKAZÓWKA LYNX: Fizyczne dostarczenie ropy naftowej WTI jest teoretycznie możliwe, a gdy handlujesz WTI za pośrednictwem LYNX, twoje prace futures ze podnoszącym się terminem działania są automatycznie zamykane, aby zapobiec fizycznemu dostarczeniu.

Grupę tego typie ropy znajduje się w Cushing – ważnym centrum przemysłu naftowego w Oklahomie.

Uważają się tam duże zbiorniki podłączone do rurociągów dostarczających ropę naftową do całkowitych obszarów w kształtach Zjednoczonych. WTI jest istotnym surowcem dla rafinerii na środkowym zachodzie Stanów Zjednoczonych natomiast na wybrzeżu Zatoki Meksykańskiej. Dla inwestorów w ropę naftowym że żyć więc interesujące śledzenie zasobów ropy powiązanej z serca w Cushing. Poziom zasobów wybierany jest w wszelką środę o 16:30.

Ropa Brent
Ropa naftowa Brent jest istotnym punktem odniesienia dla cen ropy w Europie, Afryce a na Środkowym Wschodzie. Nazwa wywodzi się od miejsca naftowego Brent na Morzu Północnym. To pole naftowe, chodzące do spółki Royal Dutch Shell, było wówczas drinku z najbardziej wydajnych pól naftowych w Licznej Brytanii, ale większość odwiertów została z obecnego okresu zrezygnowana z obsłudze.

Korelacja pomiędzy rozwojem wartości tych dwóch futures jest popularna, przynajmniej w obecnych latach wielokrotnie doświadczyliśmy sytuacji, w której ropa Brent była o ponad 10 USD większa niż cena ropy WTI. Różnica cenowa wynosi już około 6 USD. Różnice te stworzone są przez podaż a popyt, z dostawami czy składowaniem ropy naftowej włącznie. Dla traderów interesujące że żyć przyjmowanie na spread (różnicę w wartości) tych dwóch futures.

Popyt na ropę naftową stale rośnie. Czy rośnie również podaż?
Popyt na ropę naftową rośnie z dziesięcioleci, jednak cena ropy nie jest na największym szczeblu w sprawie. Również nie wszystkie spółki aktywnie grające w tej branży optymalnie wykorzystują zwiększony popyta na ropę. Ostatecznie inwestorzy coraz częściej skupiają się na stałych alternatywach, a wielu producentów ropy naftowej w tym okresie znacząco obniżyło swoje inwestycje w kolejne miejsca naftowe.

Zapasy ropy naftowej mimo to nadal rosną, tak toż jak produkcja. Produkcja często pochodzi ale z USA, gdzie wybuchła tzw. łupkowa rewolucja. Wiele tradycyjnych lokat w pozostałych dziedzinach światach zostało zaniechanych ze względu na rozwój wydobycia ropy łupkowej, ponadto inwestycje w naturalną ropę są zagrożone również ze względu na dużo poważną politykę klimatyczną.

Co w obecnych latach zajmowałoby nacisk na cenę ropy naftowej?
Międzynarodowa Agencja Energetyczna (IEA) jest przekonana, że w następujących latach zarówno wzrost gospodarczy, kiedy i popyt na ropę naftową zostaną utrzymane. Zwracają lecz i wzmiankę na to, że na zbycie występuje obecnie wiele innych dostaw, kiedy amerykańska produkcja ropy naftowej szybko rośnie. Ropa łupkowa kupowana jest tu głównie z ziemie. Łupkowa rewolucja rozpoczęła się w 2014 roku za sprawą gwałtownego wzrostu wartości ropy.

Ów sposób wydobycia ropy był więc zyskowny, mimo dużych kosztów produkcyjnych. Po tym, jak wielkie stało się wydobywanie ropy ze skał łupkowych, na zbycie pojawiło się dużo innych firm naftowych, co zaniepokoiło państwo Bliskiego Wschodu, które odpowiedziały odkręceniem kurka do oporu.

Produkcja ropy łupkowej kosztuje wysoce niż praca ropy na Środkowym Wschodzie. Końcem tego stanowił spadek cen ropy z około 110 USD za baryłkę do 30 USD za baryłkę na wstępu 2016 roku.

OPEC miała okazję, że w współczesny rozwiązanie zniszczy producentów ropy łupkowej, co jednak się nie udało. Producenci ropy łupkowej opracowali popularniejsze oraz znacznie wydajne procedury wydobycia, więc właśnie są w stanie osiągać zyski nawet przy mniejszej cenie ropy naftowej. Dla tej linii ekstrakcji ropy kluczowa jest okazja szybkiego zwiększenia produkcji.

Producenci ropy łupkowej mogą dzięki temu łatwo reagować na wzrost/spadek cen, mimo że często są to stosunkowo małe spółki. Ameryka produkuje już ponad 12 milionów baryłek ropy dziennie, co ma poziom nieobserwowany z początku lat siedemdziesiątych. Według IEA produkcja nadal znacząco rośnie, a USA niedawno przebiły poziom wydobycia ropy w Arabii Saudyjskiej i Rosji.

Czy cena ropy naftowej może wrócić do stanu 100 USD za baryłkę?
Jak wspomniano wyżej, wzrost produkcji ropy łupkowej jest drinkiem z względów, dla których cena ropy od 2014 roku o tyle spadła. Cena końcowa producentów z łupków na krótko spadła do około 30 USD za baryłkę, ale teraz jest wpisywana na etapie około 50 USD za baryłkę. W oddzieleniu od ropy wydobywanej głębinowo, produkcję ropy łupkowej można łatwo zwiększać, kiedy cena ropy wzrośnie.

Leczy wtedy ostatnim, że cena ropy nie może już niedługo osiągać wyższych poziomów. Nawet mały wzrost wartości ropy dominuje w klubu z tymże do konkretniejszej podaży na zbycie. Złoża łupkowe dzielą się zresztą z zwykłych pól naftowych. Szybciej ulegają eksploatacji, dlatego przydatne są większe inwestycje w planu alokacji nowych złóż i mieszkania poziomu produkcji.

Nawet mimo spadających kosztów dzięki nowym technologiom wydobywczym IEA nie przewiduje nowych inwestycji poza terytorium USA, też są jednak potrzebne do dotrzymania tempa rosnącemu popytowi po 2020 roku. Poniższa grafika pokazuje, że popyt na ropę zapewne będzie rósł aż do 2025 roku oraz ogólnie długoterminowo płaci się na górnym stopniu.

Później popyt będzie sukcesywnie spadać, a tempo tego kryzysu będzie w dużym stopniu chciałoby na powstaniu alternatywnych źródeł energii. Gdy jednakże nie będą traktowały znaczenia nowe inwestycje, przyspieszy to spadek.

Poniższa grafika pokazuje również, że ważna produkcja ropy może w tymże roku osiągnąć cel kulminacyjny. Z wykresu jasno wynika, że w następujących dziesięcioleciach przydatne będą ogromne inwestycje, by zaspokoić rosnący popyt. Gdy tylko zostaną poznane nowe złoża ropy naftowej, produkcja ponownie naturalnie wzrośnie i szczyt pracy pewno złapać się wysoce niż w tymże roku.

Oczekuje się, że w wypadku nowych złóż i (jeszcze) zatwierdzonych projektów podaż osiągnie szczytowe cenie około 2030 roku.

Wpływ członków OPEC
OPEC wbrew temu była się ograniczyć produkcję, aby utrzymać ceny ropy na zdrowym poziomie. Powodem tego istnieje fakt, że grupę tych krajów ma z kilka wyższych, a przynajmniej stabilnych cen ropy naftowej. Według OPEC przemysł naftowy powinien w czasie najbliższych 20 lat zainwestować ponad 11 000 miliardów USD. Jeśli producenci ropy tegoż nie zrobią, podaż na zbycie będzie słaba.

Producenci ropy łupkowej w obecnych latach w wartości zainwestowali wystarczająco duży kapitał, by zaspokoić stale będący popyt. OPEC stwierdza również, że popyt stale rośnie mimo rosnącej liczb aut elektrycznych. OPEC pisze, że często olbrzymia ekspansja transportu lotniczego prowadzi do zwiększenia popytu na ropę naftową, którego nie może zredukować nawet zwiększenie udziału alternatywnych źródeł energii.

Od czasu niskiej ceny ropy w 2016 roku OPEC stara się stymulować wzrost trendu naftowego. Zależy to osiągnąć poprzez porozumienie o ograniczeniu produkcji wprowadzone przez kraje OPEC. Niemniej, nie wszystkie te światy przestrzegają owego porozumienia – na przykład Iran i Irak. Z tamtej strony USA a zagraniczne kraje stale produkują coraz dużo ropy naftowej, co robi, że jej cena mimo starań członków OPEC zachowuje równowagę, utrzymując się na okresie pomiędzy 45 i 75 USD za baryłkę.

Jak poprawiał się kurs cen ropy naftowej w historie?
Kurs cen ropy na odległości lat z 1985 do 2004 wahał się pomiędzy 12 a 35 USD. Po tym, jak cena ropy gwałtownie wzrosła w 2004 do stanu ponad 35USD, nastąpił dynamiczny rozwój wartości. W 2008 roku cena osiągnęła poziom 140 USD za baryłkę.

W toku kryzysu gospodarczego cena spadła do około 40 USD za baryłkę. Zaraz po tym przyszło jej ustabilizowanie na okresie ponad 100 USD za baryłkę a cena zatrzymała się w stronach tego etapu aż do połowy 2014 roku.

Ogromna produkcja ropy łupkowej spowodowała spadek do stanu około 30 USD za baryłkę. W obecnych latach cena ropy na giełdzie stopniowo się obniżała wskutek ograniczeń produkcji OPEC.

Jakiego wzrostu ceny ropy naftowej można wyglądać w 2020 roku?
Przewidywanie wzrostu wartości w wypadku ropy naftowej jest wysoce ważne. Wartość ropy zależy z wielkiej liczb czynników finansowych oraz rozwoju tej branży. Na cenę ropy oddziałują również wydarzenia geopolityczne. Dotychczas analizowaliśmy głównie oczekiwania odnośnie rozwoju podaży a popytu. Wpływy geopolityczne są ale równie istotnym czynnikiem w wypadku zmian cen ropy.

Międzynarodowa Organizacja Morska (IMO) wprowadzi 1. stycznia 2020 nowe przepisy. IMO jest formą ONZ, budzącą się transportem na pełnym świecie. Chce ona obniżenia emisji na wodach międzynarodowych. Sektor morski będzie potrzebował obniżyć emisję siarki o ponad 80% poprzez przejście na paliwa z mniejszą zawartością siarki. Przepisy IMO spowodują poprzez to silne obniżenie siarki w ropie naftowej w 2020 roku.

Sektor morski płaci za połowę światowego popytu na produkowany z ropy naftowej olej opałowy. Przepisy IMO znacząco wpłyną na opłaty oraz dostępność paliw, których mówią. Oczekuje się, że koszty morskiego transportu towarowego wzrosną, ponieważ sektor morski używa droższych paliw, co będzie traktowało wielki wpływ na międzynarodową gospodarkę.

Rosnący popyt na alternatywne źródła energii doprowadzi do wzrostu presji cenowej na paliwa, takie jak olej napędowy, jak jeszcze na wzór na wartości biletów lotniczych.

Jak można inwestować w ropę naftową?
Na cenę ropy można traktować na parę rodzajów, które teraz stopniowo przeanalizujemy.

Futures
Najłatwiej osiągalne dla deweloperów są kontrakty futures na łatwą, słodką surową ropę naftową (CL) za pośrednictwem NYMEX. Znane na problem wartości tych kontraktów są wygodne w LYNX w czasie rzeczywistym, jeżeli subskrybujesz US Value Bundle. Te możliwości odnośnie kursów zmiany są bezpłatne pod warunkiem, że miesięcznie ponosisz 30 USD kosztów transakcyjnych (albo ekwiwalent w kolejnej walucie).

Gdy tegoż nie zrobisz, zostanie naliczona opłata 10 USD. Naftowe futures mają mnożnik 1000, co świadczy, że pewien kontrakt reprezentuje 1000 baryłek ropy. Każda zmiana punktowa ceny ropy oznacza więc wartość 1 000 USD. Przy wielkości ticku 0,01 różnica cenowa wynosi więc 10 USD, przy czym LYNX nalicza opłatę transakcyjną w wysokości 3,50 USD za kontrakt.

Ponieważ fizyczne dostarczenie dla większości inwestorów jest niepożądane, platforma handlowa LYNX TWS automatycznie zamknie pozycję, gdy było trafić do produkcji fizycznego dostarczenia.

Opcje i certyfikaty turbo
Opcje i certyfikaty turbo to kolejne derywaty umożliwiające ci odpowiadać na wahania ceny ropy naftowej. Materiały te potrafisz tak kupować oraz oferować za pośrednictwem platformy handlowej LYNX. Tymi produktami często handluje się przy zastosowaniu dużego efektu dźwigni, dlatego należy zachować ostrożność.

Inwestuj w ropę naftową za pośrednictwem ETF
Inwestor defensywny za pośrednictwem funduszy giełdowych może odpowiadać na cenę ropy naftowej lub cenę akcji spółek, które wykonują w tej dziedziny.

ETF, które śledzą cenę ropy
United States Oil Fund (USO)
VelocityShares 3x Long Crude Oil ETN
ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil
ETF inwestujące w prace ropy naftowej:

Energy Select Sector SPDR Fund
Vanguard Energy ETF
SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
Inwestowanie w prace ropy naftowej
Oczywiście możesz inwestować i w akcje spółek naftowych, żeby być niezależnym w branży naftowej. Wtedy w bezpośredni sposób zwiększa ponoszone przez ciebie ryzyko, ale także potencjalne zyski. Kilka przykładów akcji spółek aktywnych w branży naftowej:

China Petroleum & Chemical Corporation (Sinopec)
Royal Dutch Shell (RDSA)
Chevron Corporation (CVX)
Total (FP)
ExxonMobil (XOM)
BP Plc
Czytaj i: Micro futures – Handel na giełdzie amerykańskimi indeksami giełdowymi

Podsumowanie naszej prognozy cen ropy w 2020 roku
Gdy już sygnalizowaliśmy: zwłaszcza w wypadku towarów trendy nie zawsze są pod wpływem logicznych impulsów. Niemniej ruchy mogą żyć szczególnie aktywne. Obecnie trend jest trochę spadkowy. Ale nic takiego jak jedne prognozy na giełdzie nie istnieje.

Gdyby będziemy myśleć, że oczekiwania i radości, które podnosiły cenę ropy na momencie roku, obecnie są za nami, a sytuacja jest dzisiaj również dużo negatywna, cena ropy w następujących miesiącach może znacznie się osłabić

Inwestowanie w ropę naftową za pośrednictwem LYNX
LYNX oferuje morze możliwości handlu na ropie naftowej, zarówno za pośrednictwem kontraktów futures lub prac producentów ropy na lokalnych giełdach. To odpowiada naszym użytkownikom wysoki wolumen zakupu i wąski spread.

Niezależnie z tego czy zajmujesz się tradingiem, lub istniejesz inwestorem długoterminowym, możesz zyskać z dużej oferty LYNX, ponieważ umożliwiamy ci handel akcjami, ETF, futures, opcjami , CFD, albo na forex po korzystnych prowizjach.

W LYNX możesz handlować w czasie rzeczywistym, mając z znajomych profesjonalnych platform.

Chcesz przeliczyć zagraniczne ceny prac lub ceny ETF na euro? Skorzystaj zatem z przelicznika walutowego obsługującego ponad 130 walut.

Ponadto regularnie publikujemy dla ciebie interesujące materiały edukacyjne oraz profesjonalne webinary w kierunku handlu na drogach, akcjach oraz platformy transakcyjnej.

Zobacz również Oil Profit

0 0 votes
Daj ocenę
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x